Wang Arkitektur

Innehavere er Diplomingeniør Arkitekt Melanie Wang-Norderud og Sivilarkitekt Jan Wang-Norderud. Selvstendig praksis siden 1997.

Vi har lang erfaring og bred kompetanse fra ulike typer oppdrag, fra mindre ombygginger til større prosjekter for privat og offentlig sektor.

Vår målsetting er å tilby komplett arkitektbistand av høy kvalitet innenfor prosjektutvikling, programmering, byggesak, detaljprosjektering, og oppfølging til ferdig stillelse.

Vi ønsker å ivareta helheten fra innledende ide til ferdigstilt prosjekt fordi en vi har erfart at en slik arbeidsform gir god funksjonalitet, kostnadskontroll, framdrift, og kvalitet.

Vår målsetting er å bidra til gode, tverrfaglige prosesser basert på prosjektets rammebetingelser, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. WANG arkitektur skal levere høy kvalitet på prosjekteringstjenester, og har tilleggsutdannelse og særlig erfaring innenfor viktige fagområder: Prosjekt styring, Takst, Våtrom, Passivhus, Antikvarisk restaurering, Administrative og Politiske prosesser.